Phụ gia nhựa

thông tin liên hệ
Ông Lương Thế Phát
- 0948 645 966

Chia sẻ lên:
TRỢ GIA CÔNG

TRỢ GIA CÔNG

Mô tả chi tiết

 chất hỗ trợ gia công (gọi tắt là trợ gia công) được nghiên cứu dành riêng cho nhựa nhiệt dẻo (bao gồm thổi và cán màng, dây điện, khuôn thổi, ống nước HDPE, chai, lọ). Trợ gia công được sử dụng để lọai bỏ sự tan gãy trong quá trình thổi film và các vấn đề phát sinh từ khuôn vì hiện tượng bám dính ở miệng khuôn khi chạy nhựa với bột màu, chất độn trong LDPE/ LLDPE hoặc hỗn hợp nhựa PE và EVA, có thể giảm bớt các khuyết tật bề mặt trong khuôn thổi, đùn ống, dây điện và cáp. Những lợi ích bao gồm cả thiết bị bổ sung để mở rộng tính năng linh họat trong tốc độ gia công, áp suất khuôn, nhiệt độ nóng chảy, cho phép giảm tỉ lệ sử dụng của nhựa LDPE trong hỗn hợp LDPE/ LLDPE mà không làm mất đi chất lượng sản phẩm hoặc thay đổi thiết bị hiện có.

Mô tả:

Hiệu quả

Hiện tại có 5 lĩnh vực chính mà trợ gia công xử lý hiệu quả nhất.

-  Lọai bỏ hiện tượng tan gãy và cải thiện bề mặt

-  Giảm hiện tượng nhựa bám lại trên khuôn

-  Cải thiện năng lực sản xuất

-  Giảm gel

-  Cải tiến trong gia công nhựa tái chế

Ứng dụng

Với ứng dụng sản xuất, trợ gia công được ứng dụng trong quá trình gia công như: thổi film LLDPE, LDPE, HDPE, PP. Tuy nhiên màng film không phải là khu vực ứng dụng duy nhất của trợ gia công này. Các ứng dụng thương mại như ống, chất xơ, ép thổi, ép phun, đùn ram và những bản ghi sản xuất. Hơn nữa các loại nhựa như: LLDPE, LDPE, HDPE, mLLDPE, PP, chất dẻo nhiệt rắn, nhựa nhiệt dẻo đàn hồi v.v… không phải chỉ sử dụng mỗi loại trợ gia công mà còn có các phụ gia khác được thêm vào.


Xem thêm các sản phẩm liên quan
TRỢ GIA CÔNG
TRỢ GIA CÔNG