Phụ gia nhựa

thông tin liên hệ
Ông Lương Thế Phát
- 0948 645 966

Chia sẻ lên:
PHỤ GIA CHỐNG TIA CỰC TÍM

PHỤ GIA CHỐNG TIA CỰC TÍM

Mô tả chi tiết

Chống UV (Anti UV) Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc một vài ánh sáng nhân tạo khác, các bức xạ UV có thể phá vỡ những nối hóa học trong một polymer. Quá trình này gọi là sự giảm cấp quang hóa và là nguyên nhân cơ bản gây ra sự bẻ gãy liên kế, phấn hóa, thay đổi màu và làm giảm tính chất vật lý của polymer. Hầu hết polymer tinh chất theo lý thuyết thì không đủ khả năng hấp thu ánh sáng UV trực tiếp. Tuy nhiên, lượng nhỏ những tạp chất trong polymer (ví dụ như ‘sản phẩm giảm cấp’ hoặc là “chất xúc tác” của quá trình tổng hợp polymer còn xót lại) có thể hấp thu UV. Để chống lại sự phá hủy của ánh sáng UV, chất ổn định UV (UV Stabilizer) để hạn chế vấn đề trên. CHẤT HẤP THU UV (UV-Absorber) Khác với UV-stabilizer, UV-absorber không bắt những gốc

Mô tả:

Chống UV (Anti UV)

Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc một vài ánh sáng nhân tạo khác, các bức xạ UV có thể phá vỡ những nối hóa học trong một polymer. Quá trình này gọi là sự giảm cấp quang hóa và là nguyên nhân cơ bản gây ra sự bẻ gãy liên kế, phấn hóa, thay đổi màu và làm giảm tính chất vật lý của polymer.
Hầu hết polymer tinh chất theo lý thuyết thì không đủ khả năng hấp thu ánh sáng UV trực tiếp. Tuy nhiên, lượng nhỏ những tạp chất trong polymer (ví dụ như ‘sản phẩm giảm cấp’ hoặc là “chất xúc tác” của quá trình tổng hợp polymer còn xót lại) có thể hấp thu UV. 
Để chống lại sự phá hủy của ánh sáng UV, chất ổn định UV (UV Stabilizer) để hạn chế vấn đề trên.

CHẤT HẤP THU UV (UV-Absorber)

Khác với UV-stabilizer, UV-absorber không bắt những gốc tự do để ngăn chặn quá trình phát triển mạch mà UV-Absorber sẽ bảo vệ sản phẩm nhựa bằng cách ưu tiên hấp thu những bức xạ cực tím có hại, ngăn không cho sản phẩm nhựa hấp thu những UV này. 
Chức năng ổn định tuân theo định luật Beer Lambert, định luật này phân biệt rằng hàm lượng bức xạ UV được hấp thu là một hàm của độ dày và hàm lượng chất ổn định. 
Điều kiện để sự hấp thu có tác dụng (đủ để làm chậm sự giảm cấp quang học có hiệu quả) thì nồng độ chất UV-absorber cao và sản phẩm phải có độ dày đủ lớn

Xem thêm các sản phẩm liên quan
PHỤ GIA CHỐNG TIA CỰC TÍM
PHỤ GIA CHỐNG TIA CỰC TÍM